Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Dopravné značenie Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Projektová dokumentácia Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Zmluva o dielo Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Výkaz výmer Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

28.09.2022 23:45:03