Odstránenie ruderálného porastu.

Zákazka s nízkou hodnotou | Urbárska obec - Pozemkové a lesné spoločenstvo, 010 04 Žilina, Závodie, 01004, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Odstránenie ruderálného porastu. Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.09.2019 17:38:06