Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, autorský dozor a inžiniersku činnosť pre stavbu: „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina“.

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

K tejto zakázke neboli zverejnené žiadne dokumenty.


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.07.2019 20:06:49