Poskytovanie mobilných, dátových a telefónnych služieb

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 012008/2020 | Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 03601, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania č. 31523 - MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 012008/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

21.09.2020 21:47:40