Komplexné poistenie pre Mesto Žilina

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 011704/2023 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 14939-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2023/S 079-237744 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

31.05.2023 01:50:03