Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 14331/2021 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie - 47460-MSS Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 47460-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

19.01.2022 03:07:17