Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
2020/S 164-398903 Poskytovanie mobilných, dátových a telefónnych služieb
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
28.09.2020
09:30
Mestský úrad Žilina
Osvetlenie troch priechodov pre chodcov na ul. sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2020
10:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 1 - 2 / 2
21.09.2020 21:02:04