Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno - rekonštrukcia strechy

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno - rekonštrukcia strechy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 15749229

 Registrácia nového dodávateľa
 

30.11.2021 06:50:26