„Modernizácia hlavného vstupu Mestskej krytej plavárne a bezbariérového prístupu v súlade s požiadavkami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. – riešenie havarijného stavu vstupnej časti budovy Mestskej krytej plavárne v Žiline“,

Zákazka s nízkou hodnotou | Mestská krytá plaváreň, s.r.o., Vysokoškolákov 1765/8, 010 08, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

„Modernizácia hlavného vstupu Mestskej krytej plavárne a bezbariérového prístupu v súlade s požiadavkami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. – riešenie havarijného stavu vstupnej časti budovy Mestskej krytej plavárne v Žiline“,

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 23643921

 Registrácia nového dodávateľa
 

30.11.2021 06:13:21