Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela – Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela – Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 28638266

 Registrácia nového dodávateľa
 

27.11.2021 06:23:13