Prenájom prenosných toaliet, samostojacích zábran a plotov na podujatia organizované, alebo spoluorganizované mestom Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Zverejňovanie dokladov

Prenájom prenosných toaliet, samostojacích zábran a plotov na podujatia organizované, alebo spoluorganizované mestom Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 34324755

 Registrácia nového dodávateľa
 

26.05.2022 15:55:06