Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Bytčica - Chalúpková

Zákazka s nízkou hodnotou | 022208/2019 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Bytčica - Chalúpková

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 38979344 | Kód: 022208/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

27.11.2021 05:43:40