Osvetlenie troch priechodov pre chodcov na ul. sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Zverejňovanie dokladov

Osvetlenie troch priechodov pre chodcov na ul. sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 39554335

 Registrácia nového dodávateľa
 

26.05.2022 16:36:29