Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby: "Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová

Zákazka s nízkou hodnotou | 2504/2019/1 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby: "Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 40186663 | Kód: 2504/2019/1

 Registrácia nového dodávateľa
 

02.12.2021 04:53:05