Zabezpečovanie starostlivosti pri umiestnení odchytených psov na území mesta Žilina do útulku pre spoločenské zvieratá.

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Zverejňovanie dokladov

Zabezpečovanie starostlivosti pri umiestnení odchytených psov na území mesta Žilina do útulku pre spoločenské zvieratá.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 56106573

 Registrácia nového dodávateľa
 

02.12.2021 05:30:13