Nákup propagačných materiálov mesta Žilina/služby súvisiace s doručením propagačných materiálov/dopravné služby

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Nákup propagačných materiálov mesta Žilina/služby súvisiace s doručením propagačných materiálov/dopravné služby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 59868701

 Registrácia nového dodávateľa
 

09.12.2021 00:05:10