Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina“

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 61967021

 Registrácia nového dodávateľa
 

18.08.2019 14:56:51