Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: „Využitie podzemných priestorov bývalého krytu CO pod ZŠ, Nám. mladosti 1, Žilina - Hájik“

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: „Využitie podzemných priestorov bývalého krytu CO pod ZŠ, Nám. mladosti 1, Žilina - Hájik“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65823629

 Registrácia nového dodávateľa
 

30.11.2021 22:44:36