Rekonštrukcia kanalizácie - Zimný štadión Žilina, I.a II. Etapa

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Rekonštrukcia kanalizácie - Zimný štadión Žilina, I.a II. Etapa

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 66247073

 Registrácia nového dodávateľa
 

27.11.2021 09:13:45