Dovoz vody a zálievka podľa potreby novovysadených stromov na sídlisku Solinky a novozaložených trvalkových záhonov v meste Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 010 01, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Dovoz vody a zálievka podľa potreby novovysadených stromov na sídlisku Solinky a novozaložených trvalkových záhonov v meste Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 71594272

 Registrácia nového dodávateľa
 

28.11.2021 19:23:09