Stavebný a technický dozor, Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: "Komplexná obnova a stavebné úpravy domu na ul. Predmestská č. 1610 v Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01001, Žilina
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Stavebný a technický dozor, Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: "Komplexná obnova a stavebné úpravy domu na ul. Predmestská č. 1610 v Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 72893922

 Registrácia nového dodávateľa
 

17.09.2019 14:38:26