Komplexné zabezpečenie novoročného ohňostroja s profesionálnym odpalom dňa 1.1.2019

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina
Elektronická aukcia

Komplexné zabezpečenie novoročného ohňostroja s profesionálnym odpalom dňa 1.1.2019

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 76261368

 Registrácia nového dodávateľa
 

02.12.2021 05:19:42