Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina - Hájik - vnútroblok ul. G.Lannuriena

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 010709/2021 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina - Hájik - vnútroblok ul. G.Lannuriena

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 79475808 | Kód: 010709/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

02.12.2021 11:05:27