Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 14331/2021 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 83479848 | Kód: 14331/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

19.01.2022 02:23:02