Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Zníženie energetickej náročnosti budovy KD na ul. Dolná Trnovská 1/5. Žilina - Trnové

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 010 01, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Zníženie energetickej náročnosti budovy KD na ul. Dolná Trnovská 1/5. Žilina - Trnové

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 85247035

 Registrácia nového dodávateľa
 

09.12.2021 00:00:32