Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, autorský dozor a inžiniersku činnosť pre stavbu: „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina“.

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, autorský dozor a inžiniersku činnosť pre stavbu: „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina“.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 85605108

 Registrácia nového dodávateľa
 

24.10.2019 04:38:31