Vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ v Trnovom (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ v Trnovom (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 89460560

 Registrácia nového dodávateľa
 

02.12.2021 04:44:40