Montáž, oprava a údržba, demontáž materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 29571/2019 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Námietka

Montáž, oprava a údržba, demontáž materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 90311260 | Kód: 29571/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

28.11.2021 17:55:04