Oprava poškodeného obytného domu na Bratislavskej ul. č.38 v Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Oprava poškodeného obytného domu na Bratislavskej ul. č.38 v Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 90391753

 Registrácia nového dodávateľa
 

27.11.2021 07:13:11