Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 90520280

 Registrácia nového dodávateľa
 

15.06.2019 22:40:39