„Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela – Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina“

Zákazka s nízkou hodnotou | 011307/2021 | Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

„Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela – Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 93496061 | Kód: 011307/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

02.12.2021 11:00:14