Oplotenie detského ihriska na ul. Černovsej, Žilina - Vlčince

Zákazka s nízkou hodnotou | 2111/2018 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Oplotenie detského ihriska na ul. Černovsej, Žilina - Vlčince

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 95047820 | Kód: 2111/2018

 Registrácia nového dodávateľa
 

08.12.2021 23:40:17