Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina - Hájik - vnútroblok ul. G.Lannuriena

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 010709/2021 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
 Prihlásenie menom a heslom
 
Zabudli ste heslo?
 Prihlásenie pomocou eID

02.12.2021 11:47:03