Poskytovanie cateringových služieb/dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2019 na reprezentačné účely

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk
 Prihlásenie dodávateľa
 
Zabudli ste heslo?
 Prihlásenie dodávateľa pomocou eID

17.09.2019 14:22:56