Letná a zimná údržba miestnych komunikácií zastávok chodníkov verejných priestranstiev schodísk a verejnej mestskej zelene.

Prieskum trhu pre určenie PHZ | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk
 Prihlásenie menom a heslom
 
Zabudli ste heslo?
 Prihlásenie pomocou eID

02.12.2021 05:17:34