Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, autorský dozor a inžiniersku činnosť pre stavbu: „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina“.

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk
 Prihlásenie dodávateľa
 
Zabudli ste heslo?
 Prihlásenie dodávateľa pomocou eID

24.10.2019 03:37:52