Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Prevádzka a servis mechanického zabezpečenia vstupov do pešej zóny

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 86641629 | Kód: 011404/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení - 011404/2022 Ostatné dokumenty
2022\05\04
04.05.2022
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011404/2022 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\04\14
14.04.2022
 Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2022\04\14
14.04.2022
 Príloha č. 3 Zoznam náhradných dielov Príloha
2022\04\14
14.04.2022
 Príloha č. 2 Návrh Zmluvy Príloha
2022\04\14
14.04.2022
 Príloha č. 1 Opis systému Príloha
2022\04\14
14.04.2022
01.12.2022 15:15:46