Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oplotenie cintorína Žilina - Budatín, Východná časť

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 12992788 | Kód: 061201/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 061201/2018 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2018\12\18
18.12.2018
 Príloha č. 3 - 061201/2018 Príloha
2018\12\06
06.12.2018
 Príloha č. 2 - 061201/2018 Príloha
2018\12\06
06.12.2018
 Príloha - 061201/2018 Príloha
2018\12\06
06.12.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 061201/2018 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\12\06
06.12.2018
18.10.2021 11:06:04