Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckého posudku II

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 13471231

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 3 Príloha
2019\12\06
06.12.2019
 Príloha č. 2 Príloha
2019\12\06
06.12.2019
 Príloha č.1 Príloha
2019\12\06
06.12.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckého posudku II Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\12\06
06.12.2019
21.10.2021 06:10:15