Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Vybudovanie vjazdu na existujúce parkovisko pri ZŠ Oravská, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 14091600 | Kód: 021610/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 1 Návrh ZoD - 021610/2019 Príloha
2019\10\16
16.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 021610/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\16
16.10.2019
 Príloha č. 2 Rozsah prác - 021610/2019 Príloha
2019\10\16
16.10.2019
26.10.2021 20:43:11