Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oprava a sfunkčnenie plynovej kotolne v bytovom dome

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 14109490 | Kód: 010610/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 SPRÁVA - 34477-WYT Dokumenty zadávateľa
2021\01\14
14.01.2021
 ZAPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK - 34477-WYT Dokumenty zadávateľa
2021\01\14
14.01.2021
 Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti - 34477-WYT Dokumenty zadávateľa
2021\01\14
14.01.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk - 34477-WYT Dokumenty zadávateľa
2021\01\14
14.01.2021
 Zmluva Ostatné dokumenty
2020\12\15
15.12.2020
 Ostatné dokumenty - 34477-WYT Ostatné dokumenty
2020\12\15
15.12.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 34477-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\18
18.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 34477-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\18
18.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 34477-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\18
18.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 34477-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\18
18.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 34477-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\18
18.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 34477-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\18
18.11.2020
 Oznámenie o vylúčení - 34477-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\18
18.11.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 34477-WYT Žiadosť o vysvetlenie
2020\11\10
10.11.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 34477-WYT Žiadosť o vysvetlenie
2020\11\10
10.11.2020
 Zápisnica z otvárania ponúk - 34477-WYT Dokumenty zadávateľa
2020\11\03
03.11.2020
 Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie
2020\10\30
30.10.2020
 Oprava (Korigenda) - 34477-WYT Príloha
2020\10\22
22.10.2020
 Príloha č. 1 k vysvetleniu č. 2 Príloha
2020\10\22
22.10.2020
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2020\10\22
22.10.2020
 Vysvetlenie č. 1 - 34477-WYT Vysvetlenie
2020\10\12
12.10.2020
 Príloha č. 7 VV - 34477-WYT Príloha
2020\10\08
08.10.2020
 Príloha č. 6 PD - 34477-WYT Príloha
2020\10\08
08.10.2020
 Súťažné podklady - 34477-WYT Súťažné podklady
2020\10\08
08.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 34477-WYT Výzva na predloženie ponuky
2020\10\08
08.10.2020
 Dokumenty na profile - 010610/2020 Dokumenty na profile
2020\10\07
07.10.2020
26.10.2021 19:41:11