Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckých posudkov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 14468486

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 2 GP 87/2019 Príloha
2019\12\13
13.12.2019
 Príloha č. 1 GP 37/2019 Príloha
2019\12\13
13.12.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\12\13
13.12.2019
18.10.2021 12:08:52