Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia chodníkov a oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Žiline

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 14623312

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Námietka - odpoveď Námietka
2019\10\10
10.10.2019
 OPRAVA - Oznámenia o vyhodnotení ponúk - časť 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\09\27
27.09.2019
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 23109-WYP,časť 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\09\27
27.09.2019
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 23109-WYP, časť 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\09\27
27.09.2019
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 23109-WYP časť č.1 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\09\27
27.09.2019
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 23109-WYP časť č.1 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\09\27
27.09.2019
 Oznámenie o vylúčení uchádzača Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\09\26
26.09.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2019\09\25
25.09.2019
 Vysvetlenie č.16 Vysvetlenie
2019\09\18
18.09.2019
 Redakčná oprava Ostatné dokumenty
2019\09\18
18.09.2019
 Vysvetlenie č.15 Vysvetlenie
2019\09\18
18.09.2019
 Vysvetlenie č.14 Vysvetlenie
2019\09\09
09.09.2019
 Vysvetlenie - príloha k č. 13 Vysvetlenie
2019\09\05
05.09.2019
 Vysvetlenie č.13 Vysvetlenie
2019\09\05
05.09.2019
 Vysvetlenie -č.12 Vysvetlenie
2019\09\04
04.09.2019
 Súťažné podklady výkaz výmer Súťažné podklady
2019\09\04
04.09.2019
 Súťažné podklady Výkaz výmer pre časť č. 1 Súťažné podklady
2019\09\04
04.09.2019
 Vysvetlenie č.11 Vysvetlenie
2019\09\04
04.09.2019
 Vysvetlenie č.10 Vysvetlenie
2019\09\04
04.09.2019
 Vysvetlenie č.9 Vysvetlenie
2019\09\03
03.09.2019
 Vysvetlenie č.8 Vysvetlenie
2019\09\03
03.09.2019
 Vysvetlenie č.7 Vysvetlenie
2019\09\03
03.09.2019
 Vysvetlenie č.6 Vysvetlenie
2019\09\03
03.09.2019
 Vysvetlenie č.5 Vysvetlenie
2019\09\02
02.09.2019
 Vysvetlenie č.5 Vysvetlenie
2019\09\02
02.09.2019
 Vysvetlenie č.5 Vysvetlenie
2019\09\02
02.09.2019
 Vysvetlenie č. 4 Príloha
2019\08\30
30.08.2019
 Vysvetlenie č.3 Vysvetlenie
2019\08\28
28.08.2019
 Vysvetlenie č.2 (oprava) - 23109-WYP Vysvetlenie
2019\08\22
22.08.2019
 Vysvetlenie č.1 - 23109-WYP Vysvetlenie
2019\08\21
21.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 23109-WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\08\20
20.08.2019
 Príloha - Výkaz výmer Príloha
2019\08\16
16.08.2019
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2019\08\16
16.08.2019
17.10.2021 18:42:16