Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy fasády ZUŠ L. Árvaya, Radlinského ul., v Žiline, parc. č. 1375

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 14817476

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Stavebné úpravy fasády ZUŠ L. Árvaya, Radlinského ul., v Žiline, parc. č. 1375 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\02
02.08.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Stavebné úpravy fasády ZUŠ L. Árvaya, Radlinského ul., v Žiline, parc. č. 1375 - Oznámenie o výsledku - uspel
2021\08\02
02.08.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Stavebné úpravy fasády ZUŠ L. Árvaya, Ra Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\08\02
02.08.2021
 Príloha - Zmluva Príloha
2021\07\23
23.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stavebné úpravy fasády ZUŠ L. Árvaya, Ra Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\23
23.07.2021
 Príloha - Výkaz výmer Príloha
2021\07\23
23.07.2021
21.10.2021 06:21:07