Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Údržba a podpora informačného systému riadenia procesov a vedenia agendy Mestskej polície v Žiline.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 14871016

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Údržba a podpora informačného systému ri Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\12\11
11.12.2019
 Príloha - Zmluva Príloha
2019\12\11
11.12.2019
 Príloha - Licenčná zmluva Príloha
2019\12\11
11.12.2019
 Príloha - podrobné vymedzenie predmetu zákazky Príloha
2019\11\22
22.11.2019
21.10.2021 07:56:46