Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Štúdiu uskutočniteľnosti a Analýzu nákladov a prínosov (CBA) v rámci pripravovanej Žiadosti o NFP vo vyhlásenej výzve OP Integrovaná infraštruktúra: výzva č. OPII-2020/7/11-DOP – Moderné technológie.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 15227582

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva odielo č. 253/2020 Dokumenty zadávateľa
2020\11\16
16.11.2020
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\16
16.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Štúdiu uskutočniteľnosti a Analýzu nákladov a prínosov (CBA) v rámci pripravovanej Žiadosti o NFP vo vyhlásenej výzve OP Integrovaná infraštruktúra: výzva č. OPII-2020/7/11-DOP – Moderné technológie. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\06\10
10.06.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Štúdiu uskutočniteľnosti a Analýzu nákladov a prínosov (CBA) v rámci pripravovanej Žiadosti o NFP vo vyhlásenej výzve OP Integrovaná infraštruktúra: výzva č. OPII-2020/7/11-DOP – Moderné technológie. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\06\10
10.06.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Štúdiu uskutočniteľnosti a Analýzu nákladov a prínosov (CBA) v rámci pripravovanej Žiadosti o NFP vo vyhlásenej výzve OP Integrovaná infraštruktúra: výzva č. OPII-2020/7/11-DOP – Moderné technológie. - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\06\10
10.06.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Štúdiu uskutočniteľnosti a Analýzu nákla Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\06\10
10.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\04
04.06.2020
 Príloha - Opis predmetu zákazky Príloha
2020\06\04
04.06.2020
 Príloha - Štúdiu uskutočniteľnosti a Analýzu nákla Príloha
2020\06\04
04.06.2020
26.10.2021 21:18:28