Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno - rekonštrukcia strechy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 15749229

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno - rekonštrukcia strechy Oznámenie o výsledku - uspel
2019\03\11
11.03.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno - rekonštrukcia strechy - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\03\11
11.03.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno - rekonštrukcia strechy - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\03\11
11.03.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno - rekonštrukcia strechy Oznámenie o výsledku - uspel
2019\03\11
11.03.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno - rekonštrukcia strechy Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\03\11
11.03.2019
 Doručené ponuky - Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno - rek Doručené ponuky
2019\03\11
11.03.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno - rekonštrukcia strechy Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\20
20.02.2019
 Príloha č. 3 Zmluva o dielo Príloha
2019\02\19
19.02.2019
 Príloha č. 2 Výkaz výmer Príloha
2019\02\13
13.02.2019
22.10.2021 10:56:35