Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie štúdie na plánované cyklotrasy v meste Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 15769096

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie štúdie na plánované cyklotr Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\22
22.10.2020
26.10.2021 20:38:09