Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Polopodzemné kontajnerové stojiská na odpad, Žilina -Hájik

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 16846169 | Kód: 021103/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Polopodzemné kontajnerové stojiská na odpad, Žilina -Hájik - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\04\17
17.04.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 021103/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\04\17
17.04.2020
18.10.2021 09:39:48