Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

PD, OAD, IČ pre stavbu: Prístavba a stavebné úpravy budovy Mestského divadla Žilina- debarierizácia a zelené opatrenia

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 17514299

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 ZoD č. 480/2021 Dokumenty zadávateľa
2021\10\21
21.10.2021
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2021\10\21
21.10.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - doplnenie CP Žiadosť o vysvetlenie
2021\09\24
24.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - PD, OAD, IČ pre stavbu: Prístavba a stav Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\13
13.09.2021
 Príloha č.6 Statický posudok Príloha
2021\09\13
13.09.2021
 Príloha č.5 PD-štúdia Príloha
2021\09\13
13.09.2021
 Príloha č.4 Zoznam subdodávateľov Príloha
2021\09\13
13.09.2021
 Príloha č.3-Splnomocnenie Príloha
2021\09\13
13.09.2021
 Príloha č.2 Základný rozsah prác Príloha
2021\09\13
13.09.2021
 Príloha č.1 ZoD Príloha
2021\09\13
13.09.2021
22.10.2021 10:44:32